Categoriearchief: actueel

Ontwikkelingen
2018 – heden

Gemeente Emmen

Projectleider Toekomstperspectief ondernemers

Opstellen Plan van Aanpak en advies over ondersteuningen ondernemers
1 sept 2022 – heden

Projectleider Geldloket

geldloket.emmen.nl
maart 2021 tot oktober 2022

Projectleider Schuldenaanpak, armoede-en minimabeleid

februari 2020 tot januari 2021

Arbeidsmarktregio Drenthe

Adviseur regionaal mobiliteitsteam Drenthe

O.a: Inventarisatie Longcovid in opdracht van RMT-Drenthe
november 2021 tot mei 2022

Kwartiermaker regionaal mobiliteitsteam Drenthe

Organisatie team, opstellen plan van aanpak, conferentie en nieuwe website Het Noorden werkt door
april 2021 tot november 2021

Gemeente Assen

Projectleider Brede Schuldenaanpak

februari 2021 tot juni 2021

Gemeente Het Hogeland

  • Startnotitie Positief Gezondheidsbeleid

  • GEZOND IN HET HOGELAND, positief lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023
    pdf, 7,7 MB

februari 2019 tot februari 2020

Gemeente Het Hogeland i.o (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond)

  • Beleidsadvisering sociaal domein – participatie

  • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerkbeleid Het Hogeland 2019 (pdf)

november 2017 tot januari 2019

Gemeente Heerenveen

Begeleidingscommissie Leefplekkenonderzoek, uitgevoerd door Van Toepassing, onderzoek- en beleidsadvies.

juni 2019 tot maart 2020

Gemeente Emmen

Omgevingswet en verordeningen fysiek domein

april 2018 – januari 2019; uitvoering i.s.m. Van Toepassing

Gemeente Heerenveen

Begeleidingscommissie Onderzoek Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Onderzoek uitgevoerd door Van Toepassing, Onderzoek en beleidsadvies, juli 2018 – dec. 2018

Gemeente Emmen

Workshop over integratie verordeningen in één Omgevingsplan,

Week van de Omgevingswet gemeente Emmen, dec. 2018

Gemeente Westerkwartier i.o. (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum)

  • Organisatie werkconferenties met maatschappelijke organisaties
  • Voorbereiden en mee-opstellen Armoedepact Westerkwartier
  • Adviseren over afspraken om armoedeproblematiek te bestrijden en participatie in de samenleving mogelijk te maken

december 2017- maart 2018

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Raad van Commissarissen, 2013 – 2020