Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Advies


Overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties schakelen onze expertise vooral voor advies. Met name bij vragen op het sociaal domein en bij sociaal- economische vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, participatie, AWBZ en passend onderwijs. Wij helpen gemeenten met het opstellen van beleidsplannen en verordeningen, uitvoeringsplannen. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld het beleidsplan Gezond in het Hogeland 2020-2023 (pdf).

Bureau Berghuis geeft regelmatig advies over jeugdbeleid, onderwijs en arbeidsmarkt en leefbaarheidsvraagstukken.

Ook kunt u ons inschakelen als interim-manager of senior beleidsadviseur.