Advies

Gemeenten, provincies en werkgevers- en werknemersorganisaties schakelen onze expertise vooral in bij vragen op het sociaal domein en bij sociaal- economische vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, participatie, AWBZ en passend onderwijs. Wij helpen gemeenten met het opstellen van beleidsplannen en verordeningen, uitvoeringsplannen en het organiseren van bijeenkomsten voor inwoners en maatschappelijke organisaties.

Bureau Berghuis geeft regelmatig advies over jeugd- en jeugdhulpbeleid, onderwijs en arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld krimp).

Ook kunt u ons inschakelen als interim-manager of senior beleidsadviseur.