Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Sociaal domein in Noord-Nederland


Bureau Berghuis ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties in Noord- en Oost-Nederland op het sociaal domein.

Wij helpen gemeenten met de ontwikkeling en uitvoering van beleid.  Dit doen wij onder andere door bijeenkomsten met inwoners en maatschappelijke organisaties te organiseren. Ook kunnen wij beleidsonderzoek of evaluatieonderzoek doen. Door onze kennis van de regio en ruime ervaring in Noord-Nederland weten wij wat er speelt en kunnen we goed aansluiten bij de lokale praktijk.

Voorbeelden zijn:

Opdrachten voor Emmen, Groningen, Het Hogeland,  Westerkwartier,  Appingedam/Delfzijl en Loppersum (Eemsdelta), Oldambt, Stadskanaal, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Wij hebben onder meer (beleids-)advies en projecten geleid op het gebied van armoede- en schuldenbeleid, gezondheidsbeleid, jeugd- en jeugdhulpbeleid, ouderenzorg, leefbaarheid, ontmoetingscentra, dorpshuizen, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Ook hebben wij ervaring op het gebied van subsidiebeleid en  bestuurlijk aanbesteding op het sociaal domein.