Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Projectmanagement


Resultaatgericht werken en het realiseren van draagvlak. Dat mag u verwachten wanneer u ons inschakelt voor projectmanagement. We hebben ervaring in zowel het leiden van gehele projecten als het meewerken aan onderdelen ervan. Concreet betekent dit dat u ons kunt inschakelen voor projectleiding en procesbegeleiding, projectontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Recente opdrachten voor de gemeente Emmen zijn het projectleiderschap van het project Toekomstperspectief Ondernemers en het Geldloket.
Voor de Arbeidsmarktregio Drenthe  was Marieke Berghuis kwartiermaker voor het regionaal Mobiliteitsteam.

Daarnaast hebben we ervaring met projectmanagement van  multifunctionele accommodaties. Zie ook ons portfolio.

Ook ontwikkelt Bureau Berghuis werkgelegenheidsprojecten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren, statushouders, mensen met een functionele beperking en herintredende vrouwen. In samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties organiseren wij werkgelegenheidsprojecten in de bouw, land- en tuinbouw en dienstverlening. We hebben meegewerkt aan arbeidsmarktconferenties van SER Noord-Nederland.

Bovendien kunnen wij nieuwe ontwikkelingen op het sociaal domein voor u begeleiden. Hierbij kunt u denken aan projecten op het gebied van zorg en welzijn en (passend) onderwijs en participatie.