Projectmanagement

Resultaatgericht werken en het realiseren van draagvlak. Dat mag u verwachten wanneer u ons inschakelt voor projectmanagement. We hebben ervaring in zowel het leiden van gehele projecten als het meewerken aan onderdelen ervan. Concreet betekent dit dat u ons kunt inschakelen voor projectleiding en procesbegeleiding, projectontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Zo hebben wij een project ontwikkeld waarin 300 onderneemsters deelnamen aan conferenties en workshops om ondernemersvaardigheden te versterken.

Daarnaast begeleiden wij organisaties met concrete projecten, bijvoorbeeld bij het verwerkelijken van multifunctionele accommodaties.

Ook ontwikkelt Bureau Berghuis werkgelegenheidsprojecten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren, statushouders, mensen met een functionele beperking en herintredende vrouwen. In samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties organiseren wij werkgelegenheidsprojecten in de bouw, land- en tuinbouw en dienstverlening.

Ook kunnen wij nieuwe ontwikkelingen op het sociaal domein voor u begeleiden. Hierbij kunt u denken aan projecten op het gebied van zorg en welzijn en (passend) onderwijs en participatie.