Marieke Berghuis

Drs. Marieke Berghuis

Eigenaar Bureau Berghuis
Senior onderzoeker/adviseur

Nollensteeg 3
9785 AX Zuidwolde(Gn).
Tel: 050 3011074 / 06-22278175

Geboren: Diepenveen, 1959

 

Opleidingen

1984 Psychologie, specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie, Rijks Universiteit Groningen

Stage en scriptie over arbeids- en organisatorische gevolgen bij automatisering, hoofdkantoor ING/destijds Post Cheque en Girodienst, 1983-1984.

1988 Sociologie, specialisatie Medische Sociologie, Rijks Universiteit Groningen
Met o.a. arbeidsrecht, onderwijs en arbeidsmarkt

Scriptie: Vrouwenvoetbal in Nederland, 1988

1987 Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer, eerstegraads onderwijsbevoegdheid, Rijks Universiteit Groningen

 

Werk

1996 – heden Bureau Berghuis: onderzoek- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Zie portfolio (pdf)
1995 – 1998 Beleidsmedewerkster afd. Samenleving gemeente Winsum(Gr.)
1988 – 1995 Adviseur CMO STAMM/ Stichting Opbouw Drenthe, Afdeling
Onderzoek en Advies.
1986 – 1988 Projectmedewerkster werkgelegenheid/ lokale economie, Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (nu: Verwey-Jonkerinstituut)
1986 – 1987 Wetenschappelijk Assistent, Vakgroep Sociaal Wetenschappelijke
Informatica, Universiteit van Amsterdam
1985 – 1987 Studiesecretaris (landelijke) Stichting Kontakt Ontwikkelings-
en Ondersteuningsinstellingen welzijn, Assen
1984 – 1985 Hoofdcommies, afdeling Bestuursinformatie, gemeente Amsterdam Beleidsonderzoek en advies stimulering Vrouwen en Informatica
1982 Student – assistent vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie

 

Bestuurservaring

 • Lid Raad van commissarissen woningcorporatie Wierden en Borgen vanaf jan. 2013
 • Adviescommissie Verkeer en Vervoer, RO-EZ, gemeente Groningen
 • Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Groningen
 • Projectgroep Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen (werkgroep asielzoekers
  en werkgroep cultuur voor kinderen)
 • Bestuur verzorgingstehuis en bestuur dagopvang
 • Jeugdwerk
 • Medezeggenschapscommissie Opbouw Drenthe
 • Raadscommissie (plv.) gemeenteraad
 • Bestuur sportvereniging
 • Vakgroepsbestuur A en O psychologie

 

Cursussen

2007 Masterclass coachen (UMCG)
2006 Training “Werk en psychische klachten (NIP)”
2005 Training “Beroeps- en studiekeuzeadvies”
1997 Financieel Inzicht (IMK)
1997 Projectmanagement (Bestuursacademie)
1992 Bestuursrecht (Open Universiteit)
1990 Recht (Open Universiteit)
1990 Vrouw en Beleid