Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Marieke Berghuis


Drs. Marieke Berghuis

Eigenaar Bureau Berghuis
Senior projectleider /adviseur /onderzoeker

Nollensteeg 3
9785 AX Zuidwolde(Gn).
Tel: 06-22278175 / 050 3011074

Geboren: Diepenveen, 1959

Werk

1998 – heden Bureau Berghuis: onderzoek- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Zie portfolio (pdf)
1996 – 1998 Berghuis en Kornelis: onderzoek- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en welzijn.
1995 – 1998 Beleidsmedewerkster afd. Samenleving gemeente Winsum(Gr.)
1988 – 1995 Adviseur CMO STAMM/ Stichting Opbouw Drenthe, Afdeling
Onderzoek en Advies.
1986 – 1988 Projectmedewerkster werkgelegenheid/ lokale economie, Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (nu: Verwey-Jonkerinstituut)
1986 – 1987 Wetenschappelijk Assistent, Vakgroep Sociaal Wetenschappelijke
Informatica, Universiteit van Amsterdam
1985 – 1987 Studiesecretaris (landelijke) Stichting Kontakt Ontwikkelings-
en Ondersteuningsinstellingen welzijn, Assen
1984 – 1985 Hoofdcommies, afdeling Bestuursinformatie, gemeente Amsterdam Beleidsonderzoek en advies stimulering Vrouwen en Informatica
1982 Student – assistent vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie

Opleidingen

1984 Psychologie, specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie, Rijks Universiteit Groningen.
Stage en scriptie over arbeids- en organisatorische gevolgen bij automatisering, hoofdkantoor ING/destijds Post Cheque en Girodienst, 1983-1984.
1988 Sociologie, specialisatie Medische Sociologie, Rijks Universiteit Groningen
Met o.a. arbeidsrecht, onderwijs en arbeidsmarkt.
Scriptie: Vrouwenvoetbal in Nederland, 1988
1987 Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer, eerstegraads onderwijsbevoegdheid, Rijks Universiteit Groningen

Bestuurservaring

2019 – heden Bestuur sportvereniging
2013 – 2020 Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Wierden en Borgen
2010 – juli 2016 Adviescommissie Verkeer & vervoer, RO-EZ, gemeente Groningen
2010 – 2011 Samenwerkingsproject met Mastergenootschap Arbeids- Organisatie- en Personeelspsychologie R.U.G
2000 – 2007 Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Groningen
2003 – 2004 Projectgroep Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
1995 – 2018 Jeugdbeleid, jeugdwerk en netwerken m.b.t. jeugd
1995 – 1999 Bestuur verzorgingstehuis en bestuur dagopvang Alegunda Ilberi
1993 – 1995 Medezeggenschapscommissie Stichting Opbouw Drenthe
1980 – 1982 Bestuur sportvereniging
1980 – 1982 Vakgroepsbestuur Arbeids- en organisatiepsychologie

Cursussen

2007 Masterclass coachen (UMCG)
2006 Training “Werk en psychische klachten (NIP)”
2005 Training “Beroeps- en studiekeuzeadvies”
1997 Financieel Inzicht (IMK)
1997 Projectmanagement (Bestuursacademie)
1992 Bestuursrecht (Open Universiteit)
1990 Recht (Open Universiteit)
1990 Vrouw en Beleid