Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Fysiek domein


Bureau Berghuis ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties in Noord- en Oost-Nederland op het fysiek domein, met name waar er raakvlakken zijn met het sociaal domein.

Omgevingswet

Voor de gemeente Emmen hebben we verordeningen voorbereid die beter inspelen op de nieuwe Omgevingswet. Onze inbreng bestond uit de volgende activiteiten:

  • Interviews met juristen en beleidsadviseurs over verordeningen in samenhang met de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
  • Inventarisatie mogelijkheden voor verbetering verordeningen
  • Organisatie werktafels met juristen en beleidsadviseurs om meer structuur en samenhang aan te brengen in de verordeningen, zodat voor ambtenaren als inwoners regelgeving duidelijker wordt
  • Adviseren over vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en communicatie

Regionale economie

We hebben themabijeenkomsten georganiseerd om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren.  Ook hebben wij samenwerkingsprojecten in de zorg ondersteund. Verder hebben wij samen met Bureau Aricia trainingen gegeven voor vrouwen die een functie als toezichthouder of commissaris ambiëren.

Bovendien hebben wij voor meerdere gemeenten en maatschappelijke organisaties onderzoeken en  beleidsadviezen opgesteld op het gebied van recreatie en toerisme en leefbaarheidsprojecten uitgevoerd.