Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Beleidsonderzoek


Bureau Berghuis heeft ruime ervaring in het uitvoeren van onderzoek op sociaal- wetenschappelijk gebied. We zijn gespecialiseerd in beleidsonderzoek op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, welzijn en zorg.

Voorbeelden hiervan zijn projecten in de zorg, bouw, land- en tuinbouw en callcentersector.

Ook hebben wij veel onderzoeken uitgevoerd op het gebied van leefbaarheid voor gemeenten en regio’s. Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de inzet van inwoners en verenigingen voor hun wijk of dorp en samenwerking van maatschappelijke organisaties. We hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd en projecten begeleid bij de totstandkoming van multifunctionele accommodaties.

Voor de sociologische studie naar het platteland van Noord-Groningen, Rijk met Kleine Dorpen, heeft Bureau Berghuis interviews gehouden met ondernemers en actieve inwoners. Op basis daarvan is weergegeven welke kansen zij zien voor de toekomst van dit gebied.

Daarnaast kunt u ons inhuren voor onafhankelijk evaluatieonderzoek.  Zo hebben wij bijvoorbeeld  meegewerkt aan de evaluatie van het armoedebeleid van de provincie Fryslân.  Ook zijn wij betrokken geweest bij de evaluatie van het WMO-beleid  van diverse gemeenten in Noord-Nederland.

Onze opdrachtgevers ervaren ons als een betrouwbare en flexibele partner bij beleidsonderzoek.