Onderwijs en arbeidsmarkt

Bureau Berghuis heeft veel ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Dit blijkt uit arbeidsmarktonderzoeken en werkgelegenheids- en re-integratieprojecten die we hebben uitgevoerd. Daarmee hebben wij innovatieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderd.

Praktijkvoorbeelden

We hebben leerlingen kennis laten maken met beroepen in de dienstensector, bouw en (glas-)tuinbouw.  Daarnaast hebben we studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kennis laten maken met managers, beleidsmedewerkers en het bedrijfsleven. Hierbij hebben we samengewerkt met studievereniging voor studenten psychologie VIP. Voor herintredende vrouwen op de arbeidsmarkt zijn projecten georganiseerd in de zakelijke dienstverlening.

Voor gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben we arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd en werkgelegenheidsprojecten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn actieplannen jeugdwerkgelegenheid, het  servicepunt voor werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw en projecten voor duurzame arbeidsinpassing in de zakelijke dienstverlening. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan arbeidsmarktconferenties van de SER Noord-Nederland.

Participatiewet

Wij kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij de Participatiewet. Hiervoor ontwikkelen wij maatwerkprojecten. Daarnaast begeleiden wij projecten die meedoen in de samenleving bevorderen. Zie ook mijn portfolio.

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein