Onderwijs en arbeidsmarkt

Bureau Berghuis heeft veel ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Opdrachtgevers vragen ons voor zowel arbeidsmarktanalyses als werkgelegenheids- en re-integratieprojecten. Deze projecten resulteren vaak in innovatieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo heeft Bureau Berghuis leerlingen kennis laten maken met beroepen in de dienstensector, bouw en (glas-)tuinbouw. Voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zijn kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met psychologen, managers, beleidsmedewerkers en het bedrijfsleven. Voor herintredende vrouwen zijn projecten georganiseerd in de zakelijke dienstverlening.

Voor gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben we arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd en werkgelegenheidsprojecten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn actieplannen jeugdwerkgelegenheid, het  servicepunt voor werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw en projecten voor duurzame arbeidsinpassing in de zakelijke dienstverlening.

De projecten komen tot stand in samenwerking met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en kenniscentra.

Wij kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij de Participatiewet, bij maatwerkprojecten en banenafspraken.

Onze arbeidsmarktanalyses zijn gebaseerd op gedegen onderzoek. We hebben ervaring met arbeidsmarktonderzoek voor provincies, gemeenten, sociale partners, sectorbesturen en onderwijsinstellingen.