Welkom

Bureau Berghuis is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en arbeid, welzijn en zorg. Wij zijn gespecialiseerd in het sociaal domein en de transformaties. U kunt ons inschakelen bij projectmanagement, onderzoek en advies.  Dit kan ook intern; interim-management en senior beleidsadvies vallen ook binnen onze expertise.

Maatschappelijke vraagstukken

Bureau Berghuis werkt voor gemeenten, provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties. De opdrachtgevers komen met name uit Groningen, Friesland en Drenthe.

Bureau Berghuis is opgericht in 1996 en heeft voor meer dan 40 gemeenten en ruim 25 maatschappelijke organisaties onderzoeks- en adviestrajecten opgezet en uitgevoerd.

Onze kracht ligt vooral bij vraagstukken over:

Kennis

Een betrouwbare, flexibele en slagvaardige partner. Dit zijn we door onze kennis in de praktijk van overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ook hebben we uitstekende kennis van de regio. Zie ook onze brochure.

Via deze site krijgt u een eerste indruk van onze expertise. Graag verduidelijken we dit in een persoonlijk gesprek!