Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Adviseurs


Bureau Berghuis voert de onderzoeks- en adviesopdrachten uit met ervaren adviseurs: sociale wetenschappers  die gewerkt hebben bij kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen. Deze adviseurs zijn zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en hebben een uitgebreid netwerk.