Adviseurs

Bureau Berghuis voert de onderzoeks- en adviesopdrachten uit met ervaren adviseurs: sociale wetenschappers en bedrijfskundigen die gewerkt hebben bij kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen. Zij zijn zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en hebben een uitgebreid netwerk.

Marieke Berghuis

 Marieke Berghuismarieke zw foto heeft eind 1996 Bureau Berghuis opgericht. Ze is Psycholoog (NIP) en socioloog (NSV). Ze is afgestudeerd in zowel arbeids- en organisatiepsychologie (Groningen, 1984) als medische sociologie (Groningen, 1986). Tevens heeft ze een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en heeft ze cursussen gevolgd op het terrein van recht, projectmanagement en coaching. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker en beleidsadviseur bij gemeenten, provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties en kennisinstellingen.

Els Kornelis

Els KornelisEls Kornelis heeft arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd (afgestudeerd Groningen, 1986). Ze heeft ruime ervaring met wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is zij een ervaren leidinggevende en projectleider. Ze is eigenaar van het bureau Van Toepassing in Heerenveen en werkt vaak samen met Bureau Berghuis voor onderzoeken en projecten op het gebied van arbeid, zorg en welzijn.

Marion Verbeek

Marion Verbeek Marion Verbeekheeft arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd 1987). In 2004 heeft zij de leergang bedrijfskunde afgerond. Zij heeft ruime ervaring met human resourcemanagement (o.a. adviseur personeel en organisatie voor gemeenten), maatschappelijke activering en leefbaarheidsprojecten. Ze is eigenaar van Compagnonsadvies in Appelscha en werkt vaak samen met Bureau Berghuis.

Geert Jan Stams

Prof. dr. Geert Jan J. M. Stamsgeertjan_130x100 (1959) is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. De Forensische Orthopedagogiek richt zich op ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Stams heeft verschillende meta-analyses, longitudinale onderzoeken en evaluatiestudies uitgevoerd op het gebied van ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn: psychosociale ontwikkeling van kinderen, kinderopvang, jeugddelinquentie en jeugdzorg. Stams publiceert regelmatig over deze onderwerpen in Nederlandse en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Stams zet zich er voor in om de kloof tussen praktijk en wetenschap te overbruggen.

Marcel Wichgers

Marcel WichgersMarcel Wichgers heeft sociologie gestudeerd (Groningen, 1986) en journalistiek aan de School voor Journalistiek in Utrecht (1991). Hij heeft uitstekende perscontacten waardoor uw evenementen meer en beter in de publiciteit komen. Ook is hij goed in staat om de kern van onderzoeks- en adviesrapporten op een verfrissende en toegankelijke wijze samen te vatten.

Inge Wichgers

Inge Wichgers inge_wichgersis promovendus Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inge is afgestudeerd als onderwijskundige (2015) en algemeen pedagoog (2014, cum laude), gespecialiseerd in onderwijs- en jeugdbeleid. Haar masterthesis bij Pedagogiek over copingstrategieën van jonge werkzoekende academici is beoordeeld met een 9 en is gepubliceerd in het Journal of Social Science Education (okt. 2014).
Zij is op freelance basis inzetbaar voor opdrachten op het gebied van jeugd en onderwijs en het brede sociale domein.