Ontwikkelingen vanaf 2015

Gemeente Zuidhorn, Leek, Marum, Grootegast (Westerkwartier)

Dec. 2017- maart 2018

 • Organisatie werkconferenties met maatschappelijke organisaties
 • Voorbereiden en mee-opstellen Armoedepact Westerkwartier
 • Adviseren over afspraken om armoedeproblematiek te bestrijden en participatie in de samenleving mogelijk te maken

Gemeente Emmen

April 2018 – oktober 2018

Omgevingswet en verordeningen fysiek domein

 • Interviews met juristen en beleidsadviseurs over verordeningen in samenhang met de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
 • Inventarisatie mogelijkheden voor verbetering verordeningen
 • Organisatie werktafels met juristen en beleidsadviseurs om meer structuur en samenhang aan te brengen in de verordeningen, zodat voor ambtenaren als inwoners regelgeving duidelijker wordt
 • Adviseren over vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en communicatie

Gemeente BMWE/Het Hogeland

Senior beleidsadvisering sociaal domein- participatie nov. 2017-jan. 2019

Gemeente Emmen

Beleidsadvisering jeugdhulp,  2015 – 2016

 • Opstellen beleidsnotitie PGB Jeugdhulp
 • Opstellen beleidsnotitie Zorg in Natura Jeugdhulp
 • Inzet t.b.v. vragen m.b.t.transitie/transformatie jeugdhulp

Gezondheidsbeleid en projecten, 2015-2017

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Raad van Commissarissen, 2013 – heden

Gemeente Appingedam

Beleidsadvisering sociaal domein,  2015 – 2017

Gemeente Zuidhorn

Beleidsadvisering armoedebeleid, 2016

Gemeente Ooststellingwerf

 • Beleidsadvisering jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, 2014 – 2015