Ontwikkelingen
2015 – 2020

Gemeente Emmen

Schuldenaanpak, armoede-en minimabeleid

vanaf 10 februari 2020: projectleider

Gemeente Het Hogeland

 • Startnotitie Positief Gezondheidsbeleid

 • GEZOND IN HET HOGELAND, positief lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023

februari 2019 – 7 februari 2020

Gemeente Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

 • Beleidsadvisering sociaal domein – participatie

 • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerkbeleid Het Hogeland 2019

november 2017 – januari 2019

Gemeente Heerenveen

 • Juni 2019 – heden:

 • Begeleidingscommissie Leefplekkenonderzoek, uitgevoerd door Van Toepassing, onderzoek- en beleidsadvies.

Gemeente Emmen

Omgevingswet en verordeningen fysiek domein

april 2018 – januari 2019; uitvoering i.s.m. Van Toepassing

 • Interviews met juristen en beleidsadviseurs over verordeningen in samenhang met de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
 • Inventarisatie mogelijkheden voor verbetering verordeningen
 • Organisatie werktafels met juristen en beleidsadviseurs om meer structuur en samenhang aan te brengen in de verordeningen, zodat voor ambtenaren als inwoners regelgeving duidelijker wordt
 • Adviseren over vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en communicatie

Gemeente Heerenveen

Begeleidingscommissie Onderzoek Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Onderzoek uitgevoerd door Van Toepassing, Onderzoek en beleidsadvies, juli 2018 – dec. 2018

Gemeente Emmen

Workshop over integratie verordeningen in één Omgevingsplan,

Week van de Omgevingswet gemeente Emmen, dec. 2018

Gemeente Westerkwartier i.o. (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum)
Dec.

2017- maart 2018

 • Organisatie werkconferenties met maatschappelijke organisaties
 • Voorbereiden en mee-opstellen Armoedepact Westerkwartier
 • Adviseren over afspraken om armoedeproblematiek te bestrijden en participatie in de samenleving mogelijk te maken

Gemeente Emmen

Beleidsadvisering jeugdhulp,  2015 – 2016

 • Opstellen beleidsnotitie PGB Jeugdhulp
 • Opstellen beleidsnotitie Zorg in Natura Jeugdhulp
 • Inzet t.b.v. vragen m.b.t.transitie/transformatie jeugdhulp

Gezondheidsbeleid en projecten, 2015-2017

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Raad van Commissarissen, 2013 – 2020

Gemeente Appingedam

Beleidsadvisering sociaal domein,  2015 – 2017

Gemeente Zuidhorn

Beleidsadvisering armoedebeleid, 2016