Zorg en welzijn

Bureau Berghuis is  actief op het gebied van Zorg en Welzijn.

Zo hebben wij onder meer (beleids-)advies en projecten over jeugd- en jeugdhulpbeleid, ouderenzorg, leefbaarheid, ontmoetingscentra, dorpshuizen, kinderopvang en buitenschoolse opvang uitgevoerd. We hebben ervaring met de implementatie van decentralisaties op het sociaal domein. Tevens adviseren wij gemeenten bij lokaal gezondheidsbeleid waaronder GIDS en bij  armoede- en participatiebeleid.

Ook hebben wij ervaring op het gebied van subsidiebeleid en  bestuurlijk aanbesteding op het sociaal domein. Zo hebben wij projecten ontwikkeld voor Gezond in de Stad (GIDS) in de gemeente Emmen en in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Ook hebben wij het armoedebeleid voor de gemeente Appingedam en de gemeente Zuidhorn ontwikkeld.

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein