Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Els Kornelis


Drs. Els Kornelis

Senior onderzoeker/adviseur

Vaste samenwerkingspartner Bureau Berghuis

Eigenaar Bureau Van Toepassing, Heerenveen

Geboren: Groningen, 1961

Els Kornelis

Opleiding

1986 Doctoraal arbeids- en organisatiepsychologie Rijksuniversiteit Groningen, 1986

Zelfstandig ondernemer

2003 – heden Van Toepassing – onderzoek en beleidsadvies
voor arbeid, zorg en welzijn (www.vanToepassing.nl). Gevestigd te Heerenveen
1996 – 1997 Bureau Berghuis & Kornelis – onderzoek,
beleid en projecten op het gebied van arbeid en maatschappelijke vraagstukken

Werkervaring loondienst

2000 – 2002 Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord – beleidsmedewerker zorg
1996 – 2000 Zorggroep Horst en Vlietstreek – teamhoofd
1990 – 1995 GAK – medewerker stafafdeling onderzoek en ontwikkeling werkprocessen WAO-beoordeling
1987 – 1990 Rijksuniversiteit Leiden

Recente opdrachten

 • Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving gemeente Heerenveen
 • Onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning Boarnsterhim
 • Ontwikkelen van toekomstscenario’s jeugd
  voor Stichting Partoer-CMO Fryslân

In samenwerking met Bureau Berghuis
o.a.:

 • Ontwikkeling van een toekomstvisie voor 2020 voor de gemeente
  De Wolden
 • Behoefteonderzoek ICT in dorpen voor de LEADER Actiegroep
  Oldambt- Westerwolde
 • ‘Vrouwelijke ondernemers op koers’, themabijeenkomsten ter stimulering ondernemerschap