Marieke Berghuis

onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein en het fysiek domein

Regionale economie


We hebben themabijeenkomsten georganiseerd om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren.  Ook hebben wij samenwerkingsprojecten in de zorg ondersteund. Verder hebben wij samen met Bureau Aricia trainingen gegeven voor vrouwen die een functie als toezichthouder of commissaris ambiëren.

Voor meerdere gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben wij onderzoeken en  beleidsadviezen opgesteld op het gebied van recreatie en toerisme en leefbaarheidsprojecten uitgevoerd.

Voor de gemeente Emmen zijn  we momenteel projectleider van het project Toekomstperspectief Ondernemers.