Strategische communicatie voor het onderwijs

Bureau Berghuis werkt mee aan Koe en Haas, www.koeenhaas.nl

Koe en Haas ondersteunt onderwijsinstellingen in het uitdragen van hun identiteit. We helpen scholen te laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen bieden en wat jouw school onderscheidt.

We doen onderzoek, adviseren en creëren vorm, beeld en inhoud.