Provinciale conferenties Arbeidsmarkt – SER Noord Nederland

Samen met anderen betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van provinciale conferenties Arbeidsmarkt.
Het Adviesrapport van de SER Noord-Nederland Het Werkend Alternatief is op 21 september in Friesland, op 5 okt. in Groningen en op 12 okt. 2017  in Drenthe besproken. De conferenties geven input voor het vervolgadvies en draagvlak voor samenwerking en uitvoering.