Alle berichten van gjb

Ontwikkelingen
2015 – 2020

Gemeente Emmen

Schuldenaanpak, armoede-en minimabeleid

van 10 februari 2020 tot 1 januari 2021: projectleider

Gemeente Het Hogeland

  • Startnotitie Positief Gezondheidsbeleid

  • GEZOND IN HET HOGELAND, positief lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023

februari 2019 – 7 februari 2020

Gemeente Heerenveen

Begeleidingscommissie Leefplekkenonderzoek, uitgevoerd door Van Toepassing, onderzoek- en beleidsadvies.

juni 2019 – maart 2020

Gemeente Het Hogeland i.o (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond)

  • Beleidsadvisering sociaal domein – participatie

  • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerkbeleid Het Hogeland 2019

november 2017 – januari 2019

Gemeente Emmen

Omgevingswet en verordeningen fysiek domein

april 2018 – januari 2019; uitvoering i.s.m. Van Toepassing

Gemeente Heerenveen

Begeleidingscommissie Onderzoek Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Onderzoek uitgevoerd door Van Toepassing, Onderzoek en beleidsadvies, juli 2018 – dec. 2018

Gemeente Emmen

Workshop over integratie verordeningen in één Omgevingsplan,

Week van de Omgevingswet gemeente Emmen, dec. 2018

Gemeente Westerkwartier i.o. (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum)

  • Organisatie werkconferenties met maatschappelijke organisaties
  • Voorbereiden en mee-opstellen Armoedepact Westerkwartier
  • Adviseren over afspraken om armoedeproblematiek te bestrijden en participatie in de samenleving mogelijk te maken

december 2017- maart 2018

Gemeente Emmen

Beleidsadvisering jeugdhulp,  2015 – 2016

  • Opstellen beleidsnotitie PGB Jeugdhulp
  • Opstellen beleidsnotitie Zorg in Natura Jeugdhulp
  • Inzet t.b.v. vragen m.b.t.transitie/transformatie jeugdhulp

Gezondheidsbeleid en projecten, 2015-2017

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Raad van Commissarissen, 2013 – 2020

Gemeente Appingedam

Beleidsadvisering sociaal domein,  2015 – 2017

Gemeente Zuidhorn

Beleidsadvisering armoedebeleid, 2016